Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar fastighet i Botkyrka för 83 miljoner kronor

Pressmeddelande

11 december 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ) har idag ingått avtal med Skyttbrink Förvaltning AB om förvärv av fastigheten Botkyrka, Skyttbrink 15 via ett bolagsförvärv. Fastigheten ligger i Skyttbrinks industriområde. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 44,9 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor. Förvärvet ökar Stendörrens löpande intjäning med cirka 4,4 miljoner i förväntat årligt driftnetto.

Fastigheten omfattar totalt 6 452 kvadratmeter lokalyta för lätt industri- och lagerverksamhet. Tillträde beräknas ske den 31 januari 2020.

”Vi är glada över att förvärva denna mycket välskötta fastighet med stabila kassaflöden och hög hyrespotential. Stendörren äger fastigheter i Botkyrka sedan tidigare och det är en marknad där vi gärna gör ytterligare förvärv för att skapa positiva synergieffekter i vår fastighetsportfölj.” säger Stendörrens VD Mikael Nicander.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se

 

 

 

 

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.