Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren förvärvar i Upplands Bro

Stendörren Fastigheter har ingått avtal med Jursta Vatten Anläggning Förvaltning AB om förvärv av fastigheten Upplands-Bro Jursta 3:8. Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 45 miljoner kronor baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 62 miljoner kronor. Årshyresvärdet uppgår till 4,8 miljoner kronor.

Fastigheten är bebyggd med drygt 6 300 kvadratmeter lagerlokaler och är fullt uthyrd till Centro Kakel & Klinker AB på ett 7-årigt hyresavtal. Tillträde beräknas ske den 1 mars 2018.

”Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött lagerfastighet som ligger lättillgänglig för hyresgästens kunder i expansiva Upplands-Bro kommun. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

”Detta är ett kompletteringsförvärv till vår övriga fastighetsportfölj i området och vi ser framför oss fler liknande förvärv både i detta område och i Stendörrens övriga fokusområden.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

”Jag ser fram emot att fullt ut kunna koncentrera mig på Centro Kakel & Klinker ABs kärnverksamhet med fullt fokus på att teckna riksavtal med stora kunder. ” säger säljarens ägare Per Andersson.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se