Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2016
21 april, 2017 Årsredovisning 2016
24 februari, 2017 Bokslutskommuniké 2016
1 november, 2016 Delårsrapport Jan-Sep 2016
5 september, 2016 Presentation till kapitalmarknaden
19 augusti, 2016 Delårsrapport Jan-Jun 2016
18 maj, 2016 Delårsrapport Jan-Mar 2016
9 mars, 2016 Presentation Nasdaq