Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2021
29 april, 2022 Års- och Hållbarhetsredovisning 2021
23 februari, 2022 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2021
11 november, 2021 Credit Investor Presentation Q3 2021
9 november, 2021 Delårsrapport Jan-Sep 2021
20 juli, 2021 Delårsrapport Jan-Jun 2021
7 maj, 2021 Delårsrapport Jan-Mar 2021