Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2020
27 april, 2021 Årsredovisning 2020
23 februari, 2021 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2020
6 november, 2020 Delårsrapport Jan-Sep 2020
20 juli, 2020 Delårsrapport Jan-Jun 2020
7 maj, 2020 Delårsrapport Jan-Mar 2020