Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2018
23 april, 2019 Årsredovisning 2018
22 februari, 2019 Bokslutskommuniké 2018
4 december, 2018 Introduce Investor Day ABG
4 december, 2018 Introduce Investor Day ABG 2018-12-04, Fredrik Brodin och Magnus Sundell
4 december, 2018 Introduce Investor Day ABG 2018-12-04, Sitdown-intervju med Fredrik Brodin
16 november, 2018 Delårsrapport jan-sep 2018
8 november, 2018 Kempen - Presentation för investerare
20 juli, 2018 Delårsrapport Jan-Jun 2018
28 maj, 2018 Årsredovisning 2017
15 maj, 2018 Delårsrapport Jan-Mar 2018
9 maj, 2018 Presentation Remium (ENG)
7 mars, 2018 Presentation Pareto Securities Bond Conference (ENG)