Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2023
29 april, 2024 Års- och Hållbarhetsredovisning för 2023
23 februari, 2024 Bokslutskommuniké 2023
8 november, 2023 Delårsrapport Jan-Sep 2023
20 juli, 2023 Delårsrapport Jan-Jun 2023
5 maj, 2023 Delårsrapport Jan-Mar 2023