Skip to content

Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2023.

 

2022
28 april, 2023 Års- och Hållbarhetsredovisning 2022
22 februari, 2023 Bokslutskommuniké Jan-Dec 2022
8 november, 2022 Delårsrapport Jan-Sep 2022
20 juli, 2022 Delårsrapport Jan-Jun 2022
6 maj, 2022 Delårsrapport Jan-Mar 2022