Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2018.

Det bolag som sedan november 2014 heter Stendörren Fastigheter AB bedrev annan verksamhet under perioden november 2010 till november 2014. Redovisningen i de finansiella rapporterna från denna period avser således annan verksamhet.

Finansiell kalender

HändelseDatum
Delårsrapport januari-september 20196 nov, 2019
Bokslutskommuniké 201921 feb, 2020
Delårsrapport
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Mar 2019

Delårsrapport Pressmeddelande 7 maj, 2019
Bokslutskommuniké
Presentation

Presentation för investerare 8 november

Investerar presentation 8 Nov, 2018
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Jun 2018

Delårsrapport Pressmeddelande 20 jul, 2018
Årsredovisning

Årsredovisning 2017

Årsredovisning Pressmeddelande 28 maj, 2018
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Mar 2018

Delårsrapport Pressmeddelande 15 maj, 2018
Delårsrapport

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké Pressmeddelande 23 feb, 2018
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Sep 2017

Delårsrapport Pressmeddelande 10 sep, 2017
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Jun 2017

Delårsrapport Pressmeddelande 21 jul, 2017
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Mar 2017

Delårsrapport Pressmeddelande 5 maj, 2017
Årsredovisning

Årsredovisning 2016

Årsredovisning Pressmeddelande 21 apr, 2017
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Sep 2016

Delårsrapport Pressmeddelande 1 Nov, 2016
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Jun 2016

Delårsrapport Pressmeddelande 19 aug, 2016
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Mar 2016

Delårsrapport Pressmeddelande 18 maj, 2016
Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Årsredovisning Pressmeddelande 21 apr, 2016
Presentation

Presentation av delårsrapport tredje kvartalet 2015, Intervju med VD Fredrik Brodin och CFO Magnus Sundell

23 Nov, 2015
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Sep 2015

Delårsrapport Pressmeddelande 23 Nov, 2015
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Jun 2015

Delårsrapport Pressmeddelande 21 aug, 2015
Delårsrapport

Delårsrapport Jan-Mar 2015

Delårsrapport Pressmeddelande 22 maj, 2015
Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support