Rapporter och presentationer

Vill du ha en närmare förklaring och definition av de nyckeltal vi använder i våra finansiella rapporter, se Finansiella och icke finansiella definitioner och Avstämningstabell alternativa nyckeltal 2018.

Det bolag som sedan november 2014 heter Stendörren Fastigheter AB bedrev annan verksamhet under perioden november 2010 till november 2014. Redovisningen i de finansiella rapporterna från denna period avser således annan verksamhet.

Finansiell kalender

HändelseDatum
Extra Bolagsstämma22 jan, 2020
Bokslutskommuniké 201921 feb, 2020
Års- och Hållbarhetsredovisning 2019Vecka 17, 2020
Delårsrapport jan-mar 20207 maj, 2020
Årsstämma 202020 maj, 2020
Delårsrapport jan-jun 202020 juli, 2020
Delårsrapport jan-sep 20206 november, 2020
Bokslutskommuniké 202023 februari, 2021
Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support